You are here

Elsjekken for bolig

Brannforebyggende Elkontroll bolig

IR-teknikk utfører Elkontroll på alle typer boliger og fritidsboliger med Nemko-sertifisert kontrollør etter NEK 405-2, Brannforebyggende elkontroll bolig. Her blir det sjekket om det elektriske anlegget i boligen er sikkert å bruke, samt at det er utført etter gjeldende lover og forskrifter.

Mange forsikringsselskap gir premierabatt på forsikringen, når det elektriske annlegget er kontrollert og funnet i orden av en sertifisert kontrollør. IR-teknikk er FG-godkjent (Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd), for utførelse av Brannforebyggende Elkontroll bolig iht. NEK 405-2

Webdesign av Kjeilen Multiconsult