Priser Uavhengig kontroll av våtrom og tetthet

Uavhengig kontroll iht. TEK

Større/samlede leilighetskomplekser får pakkepris.

Uavhengig kontroll av tetthet:
Bygg < 300 kvm. 7400,- + mva./transport.
Bygg 300-400 kvm. 8200,- + mva./transport.

Det tilfaller ekstrakostnader ved ny kontroll pga. ikke tilrettelagt arbeidssted eller ikke godkjent resultat.

Konsultasjon/rådgivning 890,- +mva. pr.time

Transport 6,- pr.km + 200,- pr.time.

Priser pr. 01.08.19.