Elektro internkontroll og termografi

IR-teknikk utfører Elkontroll av alle typer boliger og næringseiendommer, med Nemko-sertifisert kontrollør, NEK405-2 Elkontroll Bolig, NEK 405-3 Elkontroll Næring og NEK 405-1 Elektrotermografi.
IR-teknikk har FG-godkjenning (Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd). Det gis inntil 35% rabatt på brannforsikring ved bruk av godkjent kontrollør.

Eksempler på næringseiendommer er:
Forretnings- og Kontorlokaler
Verksteder
Landbruk
Borettslag og sameier
Overnattingssteder og serveringssteder

IR-teknikk har lang erfaring med elektroinstallasjoner i EX-områder.

I landbruket finnes det to typer el-kontroller med tilhørende sertifiseringsnormer.

1) El-kontroll landbruk uten termografering - sertifiseringsnorm NEK 405-2 - El kontroll landbruk
- En enkel kontroll for boliger og mindre landbruksbygg. Denne gir inntil 10% rabatt i brannforsikringen av bygningen.

2) El-kontroll landbruk med termografering - sertifiseringsnorm NEK 405-1-NEK 405-3.(el kontroll for næringsbygg)
-En mer omfattende el-kontroll som inkluderer termografering. Dette avdekker unormalt høye temperaturer i el-anlegget. Denne kontrollen gir 35 % rabatt på brannforsikringen av bygningen. Dette er den anbefalte kontrollen for større landbruksbygg og kontrollen er nå et krav for bygninger der det er husdyrhold.
Det er eier av gården som har ansvar for at det elektriske anlegget er i orden. Alle bygg på gården skal kontrolleres hvert tredje år. Du vil få beskjed om hvilke kontroller som er aktuelle for din gård og hvilken rabatt du kan oppnå når du tar kontakt med ditt forsikringsselskap.

Termografi som en del av forebyggende vedlikehold i industrielle applikasjoner, er svært effektive. Store kostnader og unødvendig nedetid unngås. Prosessanlegg kan kartlegges og feilsøking kan gjøres enklere og mer effektivt.Termograferingen blir utført mens anlegget er i full drift og en kan oppdage avvik på et så tidlig tidspunkt, at elektriske komponenter ikke trenger å byttes ut, noe som vil medføre lavere vedlikeholdskostnader, samt avverge en uønsket driftsstans eller brann.

Det blir utarbeidet en rapport som påpeker de eventuelle avvik som er funnet, med forslag til tiltak. Rapporten vil kunne inngå i kundens internkontroll.

Mange forsikringsselskap gir også premierabatt på boligforsikring, når det elektriske anlegget er kontrollert og funnet i orden av en sertifisert kontrollør. IR-teknikk er FG-godkjent (Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd), for utførelse av Brannforebyggende Elkontroll bolig iht. NEK 405-2

.: